ALES Sınavı’nın İçeriği ve Hesaplanışı Nasıldır?

2007 senesinde adı LES olan fakat içeriğinde ya da sınav tipinde herhangi bir değişiklik yapılmayan sınavın sadece adı ALES olarak değiştirimişti.

Sınav Sayısal1 ve Sayısal2 bölümlerinde 40’ar ve Sözel bölümde 80 soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktaydı.

Sınava giren tüm adaylar 160 sorunun tamamından sorumluydular. Sonbahar 2010 döneminden itibaren geçerli olmak üzere getirilen yeni sistemde ise Sözel bölüm de Sözel1 ve Sözel 2 olarak ayrılıyor. Soru sayıları her bölümde 50 olmak üzere toplamda 200 sorudan oluşuyor. Sınav süresi önceki sınavlarda olduğu gibi 180 dakikadır.

Sayısalcı ve Eşit Ağırlıkçı adaylar Sözel-2 testini, Sözelci adaylar ise Sayısal-2 Testini çözmeyecekler. Böylece bütün adaylar toplamda 3 test (150 soru) cevaplayacaklar.

Yeni sınav sistemine göre bölümlerin puan türlerine etkisi aşağıdaki gibidir: