ALES Sınav’ından Alınan Puanın Geçerlilik Süresi

ALES ‘te 24 ay (2 Yıl) olan geçerlilik süresi 36 ay (3 Yıl) olarak değiştirilmiştir.  Değişiklikten önce ya da sonra girmiş olduğunuz tüm ALES sınavlarının sonuçları 3 yıl geçerli olacaktır.  Diğer bir deyişle değişikliğin gerçekleştiği tarihten önce de sınava girmiş olsanız, örneğin 2007 yılında girdiğiniz ALES sınavının puanı da 2010 yılına kadar geçerli olacaktır.

Önemli Not: Yukarıda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavı (ALES) ilgili olarak halen yürürlükte olan esaslar verilmektedir. Sonraki ALES’lerle ilgili olarak bu esaslar, yetkili mercilerin kararları ile, adaylara haber verilmeden değiştirilebilir. Bu esasların son şekli için ilgili dönemin ALES Kılavuzuna bakılması gerekir.